Cennik

Aktualny cennik wybranych usług:
(rok 2022)

SERWIS OGÓLNY            CENA BRUTTO

 

1

Opłaty ryczałtowe za obsługę informatyczną firm ustalane są indywidualnie, zależnie od potrzeb i wielkości klienta

Tel.

2

Instalacja, rozbudowa sieci komputerowej (okablowanie strukturalne)

Tel.

3

Koszt pracy serwisanta za 1 godzinę (+ ew. koszt dojazdu)

100 zł

4

Instalacja sieci bezprzewodowej

100 zł

5

Instalacja i konfiguracja dostępu do internetu np. przez router

100 zł

6

Instalacja/konfiguracja systemu operacyjnego NAS (QNAP, SYNOLOGY etc.)  + konfiguracja wybranych usług – ustalane indywidualnie

od 100 zł

7

Instalacja/reinstalacja systemu operacyjnego stacji roboczej Windows/Linux wraz ze sterownikami (+standardowe oprogramowanie użytkowe +20zł)

80 zł

8

Instalacja/reinstalacja systemu operacyjnego serwera Windows/Linux wraz ze sterownikami ( +konfiguracja wybranych usług – ustalane telefonicznie)

200 zł

9

Zabezpieczenie i przeniesienie danych w trakcie reinstalacji systemu (cena zależna od ilości danych)

50 zł – 200 zł

10

Diagnoza usterki

50 zł

11

Instalacja i konfiguracja oprogramowania

od 50 zł

12

Naprawa systemu Windows/Linux

od 50 zł

13

Aktualizacja BIOS płyty głównej

50 zł – 100 zł

14

Prace pozostałe płatne za 1 godzinę

100 zł

STRONY WWW

           CENA BRUTTO

1

Strona internetowa, blog – ustalane indywidualnie w zależności od wielkości i funkcjonalności (w oparciu o Wordress od 500 zł) Tel.
2

Utrzymanie strony internetowej / aktualizacje – opłata za rok z góry

300 zł

3

Rejestracja domeny – opłata za rok z góry 100 zł

ODZYSKIWANIE DANYCH I ARCHIWIZACJA

           CENA BRUTTO

1

Odzysk zdjęć z karty pamięci np. aparatu – zależnie od wielkości i stopnia uszkodzenia od 100 zł

2

Odzysk danych z dysku twardego (dowolny system) zależnie od wielkości i stopnia uszkodzenia  Tel.

3

Trwałe kasowanie danych na dysku od 100 zł

4

Archiwizacja danych – indywidualnie, zależy od sposobu archiwizacji i ilości danych  Tel.

DODATKOWE INFORMACJE O ODZYSKIWANIU DANYCH

  • możliwość odzyskania danych z dowolnego systemu operacyjnego i systemu plików:  Windows/Linux/Unix
  • ostateczna cena ustalana jest po wykonaniu ekspertyzy
  • klient płaci za ekspertyzę 50 zł w przypadku gdy rezygnuje z odzyskiwania danych